Uyaraqhiurviinni Maligakhat

Naqilugit nunalaat algaknikkut maligat ilaliutiyumayatit iliugahamut. Tamaita naqihimayut algaknikkut maligat attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.


Qikiqtaaluk (Baffin)

  • Kivalliq

  • Kitikmiut

  • 0 tutquqhimayut piyumayait