Nunalaani Pidjutikhaq Naunaiyagiikhimayutlu Nunauyarni

Naqilugit nunalaat pidjutikhaq naunaiyagiikhimayutlu nunauyarni ilaliutiyumayatit iliugahamut. Tamaita naqihimayut pidjutikhaq naunaiyagiikhimayutlu nunauyarni attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.

Tamna nunauyaq aulatitivakhimayuq, akikhaatigun GNkuttigun, ilagiyaini, tautuminaqtunik avaliitumik ilagiyainilu, hanaqidjutikhangit pivalliayaangat Nunalaani Upalungiarutikharnik. Tamna Nunauyaq tuniyauhimayuq “TAIMAITUKHARNIK” hanaqidjutikhatigun, Nunavut Kavamangitlu naunairutiqangitun taimaitumik, ilauyukharnik akuniraaluklu hanaqidjutikhaqangitun pittiarnikkun nunauyaliurnikkut, ilituqhainikkut uqaqtihimaagianganiklu, aulaniqaqtun talvuuna maligarni allatqiinguyurlu talvuuna, ilauyuq kihimi kiklivikhaqangituq, ihuarutikharniklu; iniqtirutikharniklu, ihuaryumirutikharnilu, hanaqiuminaqtuniklu pidjutikhatigun atugianganikluuniit nunauyarnik.


Qikiqtaaluk (Baffin)

  • Kivalliq

  • Kitikmiut

  • 0 tutquqhimayut piyumayait