Nunalaat Nunauyait (PDF)

Naqilugit nunalaat nunalaat nunauyait (pdf tutquqviit) ilaliutiyumayatit iliugahamut. Tamaita naqihimayut nunalaat nunauyait attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.

Tamna nunauyaq aulatitivakhimayuq, akikhaatigun GNkuttigun, ilagiyaini, tautuminaqtunik avaliitumik ilagiyainilu, hanaqidjutikhangit pivalliayaangat Nunalaani Upalungiarutikharnik. Tamna Nunauyaq tuniyauhimayuq “TAIMAITUKHARNIK” hanaqidjutikhatigun, Nunavut Kavamangitlu naunairutiqangitun taimaitumik, ilauyukharnik akuniraaluklu hanaqidjutikhaqangitun pittiarnikkun nunauyaliurnikkut, ilituqhainikkut uqaqtihimaagianganiklu, aulaniqaqtun talvuuna maligarni allatqiinguyurlu talvuuna, ilauyuq kihimi kiklivikhaqangituq, ihuarutikharniklu; iniqtirutikharniklu, ihuaryumirutikharnilu, hanaqiuminaqtuniklu pidjutikhatigun atugianganikluuniit nunauyarnik.


Qikiqtaaluk (Baffin)

  • Kivalliq

  • Kitikmiut

  • 0 tutquqhimayut piyumayait