Nunanut Auladjutikhainut Maligakhat

Naqilugit nunalaat nunanik titiqiqiyirluaq maligangit ilaliutiyumayatit iliugahamut. Tamaita naqihimayut nunanik titiqiqiyirluaq maligangit attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.


Qikiqtaaluk (Baffin)

  • Kivalliq

  • Kitikmiut

  • 0 tutquqhimayut piyumayait