GIS Naunaitkutait (ESRI Shapefile)

Naqitlugu nunalaap atia ataani tautuqnahiyaangani titiraqhimayut GIS naunaitkutait (ESRI tutquqhimaviit) piinagialgit piumayumun nunalaamun uvalu naqilugit piyumayatit ilaulugit iliugaqtaghamut. Tamaita naqihimayut GIS naunaitkutait attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.

Ilihimalugu: inungnun, nanminiqaqtunut naunaitkutit piliuqhimayut uvalu munagiyauyut hapkunanga Nunamittutuqat Piqaqniit Kanatami (Ihivgiuqtut Havakvikluanga), uvalu qaanganiitut ituq aalangugitut, himautiyaqqut nanminiqaqtunun nanminiptingnun. Akhuuqnaqtuq ilitugilugu uvalu pilugu naunaitkutit atuqtauyughaungitut naunaiyautigilugit kiklinik. Auladjutinik ihumaliuqniq pihimayughaq maligatigut titrqanik uvalu maligahatigut naunaiyaqniit ihumagiyait.


Qikiqtaaluk (Baffin)

ıkpiaryuk

 • Kinngait

 • Kangiqtugaapik

 • Ausuittuq

 • ıglulik

 • Iqaluit

 • Sanirayak

 • Kimmirut

 • Pangniqtuuq

 • Mittimatalik

 • Qikiqtarjuaq

 • Qausuittuq

 • Sanikiluaq

 • Kivalliq

  Arviat

 • Qamanittuaq

 • ıgluligaaryuk

 • Salliq

 • Naujaat

 • Kangiqliniq

 • Tikiraryuaq

 • Kitikmiut

  Iqaluktuuttiaq

 • Uqhuqtuuq

 • Kugaaruk

 • Quqtluqtuq

 • Taloyoak

 • 0 tutquqhimayut piyumayait