Iqaluktuuttiaq

Naqitlugit kitut piyumayatit iliugagiangni. Tamaita naqihimayut tutquqtighmayut attautimuqniaqtut atauhiqmun tutquqvikmun.

Ilihimalugu: inungnun, nanminiqaqtunut naunaitkutit piliuqhimayut uvalu munagiyauyut hapkunanga Nunamittutuqat Piqaqniit Kanatami (Ihivgiuqtut Havakvikluanga), uvalu qaanganiitut ituq aalangugitut, himautiyaqqut nanminiqaqtunun nanminiptingnun. Akhuuqnaqtuq ilitugilugu uvalu pilugu naunaitkutit atuqtauyughaungitut naunaiyautigilugit kiklinik. Auladjutinik ihumaliuqniq pihimayughaq maligatigut titrqanik uvalu maligahatigut naunaiyaqniit ihumagiyait.

Tamna nunauyaq aulatitivakhimayuq, akikhaatigun GNkuttigun, ilagiyaini, tautuminaqtunik avaliitumik ilagiyainilu, hanaqidjutikhangit pivalliayaangat Nunalaani Upalungiarutikharnik. Tamna Nunauyaq tuniyauhimayuq “TAIMAITUKHARNIK” hanaqidjutikhatigun, Nunavut Kavamangitlu naunairutiqangitun taimaitumik, ilauyukharnik akuniraaluklu hanaqidjutikhaqangitun pittiarnikkun nunauyaliurnikkut, ilituqhainikkut uqaqtihimaagianganiklu, aulaniqaqtun talvuuna maligarni allatqiinguyurlu talvuuna, ilauyuq kihimi kiklivikhaqangituq, ihuarutikharniklu; iniqtirutikharniklu, ihuaryumirutikharnilu, hanaqiuminaqtuniklu pidjutikhatigun atugianganikluuniit nunauyarnik.


Nunallaani Igluqarvikhanut Upalungaiyautainut unalu Igluqarvikhanut Naunaiyautainut Maligakhat

  • GIS Naunaitkutait (ESRI Shapefile)

  • AutoCAD Nalaumayut Nunauyat (DWG)

  • 0 tutquqhimayut piyumayait